Contabilitate - Societati Comeciale, PFA-uri, PFI-uri, Drepturi de Autor

 • contabilizarea tuturor operatiunilor financiar-contabile;
 • contabilizarea si prelucrarea operatiunilor de casa si de banca;
 • contabilizarea si prelucrarea intrarilor si iesirilor;
 • contabilizarea si prelucrarea veniturilor si cheltuielilor;
 • contabilizarea salariilor si evidenta personalului angajat si colaborator;
 • inchiderea lunara a conturilor;
 • intocmirea lunara a balantei de verificare;
 • intocmirea si completarea Registrului inventar;
 • intocmirea si depunerea declaratiilor cu caracter fiscal privind obligatiile fiscale la bugetele de stat;
 • intocmirea si depunerea la autoritatile fiscale a bilantului anual;
 • furnizarea de informatii pentru analiza economico-financiara a activitati; si
 • asistarea Beneficiarului in perioada efectuarii controalelor de catre institutiile abilitate din Romania privind activitatea economico – financiara.

Gestiune Personal
 • intocmirea contractelor individuale de munca;
 • intocmirea documentatiei pentru incetarea, modificarea si suspendarea contractelor individuale de munca (inclusiv acte aditionale, decizii etc.);
 • generarea si transmiterea inregistrarilor in Registrului General de Evidenta a Salariatilor (REVISAL);
 • actualizarea periodica a dosarelor de personal;
 • eliberarea de adeverinţe pentru salariaţi;
 • reprezentare in relatia cu Inspectoratul Teritorial de Munca şi autoritatile fiscale cu privire la contractele individuale de munca;
 • intocmirea documentelor obligatorii de personal - fişe de post, obiective angajati, Regulament Intern;
 • introducerea datelor lunare: pontaje, modificari in structura personalului, concedii de odihna, concedii medicale, concedii fara plata, sporuri, retineri, prime etc.;
 • intocmirea pontajului pe baza condicii de prezenta.
 • calculul drepturilor salariale si intocmirea lunara a statului de salarii;
 • calculul contributiilor si a drepturilor banesti pentru colaboratorii care desfasoara activitate pe baza de contracte de drepturi de autor, conventii civile etc.;
 • generarea si transmiterea documentelor lunare de salarii;
 • organizarea si urmarirea examenelor medicale periodice, a examenelor medicale la angajare; si

 • organizarea instructajelor de securitate si sanatate in munca. 

 

Infiintari si Modificari Societati Comerciale PFA-uri si PFI-uri
 • redactare documente infiintare societati comerciale;
 • inregistrare societati comerciale, PFA-uri si PFI-uri; si
 • cesiune parti sociale, modificari act constitutiv, schimbare sediu social, schimbare administrator.